Rijles in Assen, Hoogeveen, Meppel en Zwolle
email rijschool   info@rijschoolnoordwest.nl   -   bel autorijschool NoordWest   06 4024 8699
01

Prijzen

 

Losse les € 42,­­ per uur

Bij alle pakketten komt er een EV bij voor het CBR van € 33,­­

Spoedopleiding € 1475,­­ theorie examen moet hierbij behaald zijn.

Wanneer de pakketten in 3 termijnen worden betaald, wordt er € 15,­­ berekend zijnde administratiekosten.

Termijnbetaling moet bij de 1e, 10e en 20e les voldaan zijn. Uiteraard moet het geheel zijn voldaan voor de dag van het examen.

Bij ingebreke­blijving zullen wij dit uit handen geven.

Indien kandidaat langer dan 6 maanden aaneengesloten niet heeft gelest, vervalt het recht op restitutie van het reeds betaalde lesgeld.

Annuleren van een les dient 2 werkdagen voor aanvang van de les te geschieden anders moet deze les betaald worden of gaat de les van het pakket af.

Bij het praktijkexamen dient u in het bezit te zijn van een geldig theorie­certificaat. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor.

Bij de lespakketten heeft u recht op 1 herexamen, dit echter wanneer u 7 lessen en € 30,­­ administratiekosten in een keer betaalt.